Tomaszek

Przedszkole TOMASZEK funkcjonuje w Tomaszowie Mazowieckim od 2006 roku – najpierw jako świetlica przedszkolna z zajęciami 3 razy w tygodniu po 3 godziny...

więcej

Tomek

Szkoła TOMEK funkcjonuje w Tomaszowie Mazo- wieckim od 2007 roku. Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa TOMEK jest placówką  ...

więcej

Tomasz

Gimnazjum TOMASZ rozpocznie swoje funkcjonowanie od września 2014 roku. Pierwsza Chrześcijańskie Gimnazjum TOMASZ jest placówką niepubliczną ...

więcej

ischool

iSchool to zajęcia językowe z języka angielskiego, które odbywają się
w Tomaszowie Mazo- wieckim od roku 2003 (najpierw pod nazwą SpeakUp! ...

więcej

Świetlica Środowiskowa Tomy

Świetlica środowiskowa Tomy to placówka wsparcia dziennego, działająca przy SCh Tomy na ul. Jerozolimskiej 1E. Jej działalność skierowana jest do dzieci z rodzin...

więcej

EVS/wolontariat europejski

W maju 2006 r. Fundacja PROeM stała się organizacją wysyłającą
i goszczącą w ramach programu „Wolontariat Europejski - Akcja Druga Programu MŁODZIEŻ“.

więcej