Świetlica środowiskowa TOMY

Świetlica środowiskowa Tomy to placówka wsparcia dziennego, działająca przy SCh Tomy na ul. Jerozolimskiej 1E. Jej działalność skierowana jest do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 6-13 lat.

Świetlica realizuje autorski program zajęć „Rekreacja – Edukacja – Inspiracja”. Na program składają się m.in. zajęcia ruchowe
i sportowe, zajęcia języka angielskiego, odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne, zajęcia wspomagające rozwój dziecka oraz zajęcia biblijne. Raz w miesiącu odbywają się spotkania integracyjne z rodzicami Kidstuf, podczas których rodzice razem z dziećmi uczą się
o wartościach, którymi dobrze jest się kierować w życiu, a także mają możliwość skorzystać z wykładu i konsultacji nt. wychowania dzieci. Systematyczne zajęcia z dziećmi wzbogacone są również o wyjścia i wyjazdy integracyjne z rodzicami.

Chętnych do pomocy w zajęciach świetlicowych (jako wolontariusze czy prowadzący zajęcia) prosimy o kontakt pod numerem
509 690 846