THOMAS

Akademickie LO Thomas rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2017 roku. Liceum Ogólnokształcące jest placówką niepubliczną, zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Oznacza to, że instytucje te prowadzą nadzór pedagogiczny nad jakością nauczania i wychowania w LO Thomas.

W naszej szkole realizowane są wszystkie wymagania programowe, przewidziane dla liceum ogólnokształcącego. Jesteśmy szkołą chrześcijańską dlatego dbamy o to aby wysokie standardy edukacyjne szły w parze ze standardami etycznymi opartymi na chrześcijańskich wartościach. Celem szkoły jest pomoc uczniom w zaplanowaniu i realizowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego i naukowego, w oparciu o ich możliwości, talenty i zainteresowania. Zajęcia w kilkuosobowych grupach rozszerzeń, ciągły kontakt z opiekunami naukowymi oraz plan lekcji dostosowywany do aktualnych potrzeb uczniów powodują, iż wiedza jest przyswajana przez nich szybciej i bardziej efektywnie. 

Więcej informacji na stronie www.proemedu.pl oraz pod numerami telefonów 502 109 922, 502 478 116