TOMASZ

Gimnazjum TOMASZ rozpocznie swoje funkcjonowanie od września 2014 roku. Pierwsza Chrześcijańskie Gimnazjum TOMASZ jest placówką niepubliczną, zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki. Oznacza to, że te instytucje prowadzą nadzór pedagogiczny nad jakością nauczania i wychowania w TOMASZU.


W szkole TOMASZ realizowane będą wszystkie wymagania programowe, przewidziane dla gimnazjum, a wysokie standardy edukacyjne będą szły w parze ze standardami etycznymi opartymi na chrześcijańskich wartościach. Stawiamy na bezpieczeństwo uczniów oraz na współpracę z rodzicami w procesie wychowania. Zajęcia odbywać się będą w klasach do 15 uczniów, a nad ich edukacją czuwać będzie wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Oprócz stałych przedmiotów nauczania realizowane będą rownież zajęcia dodatkowe, dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, w tym m.in. codzienne konwersacje z języka angielskiego z native speakerami.

Więcej informacji na stronie tomy.edu.pl oraz pod numerami telefonów 502 109 922, 502 478 116