Tomaszek

Przedszkole TOMASZEK funkcjonuje w Tomaszowie Mazowieckim od 2006 roku – najpierw jako świetlica przedszkolna z zajęciami
3 razy w tygodniu po 3 godziny, a od września 2007 roku jako Pierwsze Chrześcijańskie Przedszkole TOMASZEK. Jest ono placówką realizującą podstawę programową i zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki, co oznacza, że te instytucje prowadzą nadzór nad jakością nauczania i wychowania w TOMASZKU.  Przedszkole spełnia również wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny wymagane przez Państwową Inspekcję Pracy, SANEPID i Straż Pożarną. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana i oddana dzieciom kadra, której kwalifikacje zostały zaakceptowane przez Kuratorium.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat (każdy rocznik jest w oddzielnej grupie), wielkość grup
to maksymalnie 15 dzieci. Każda grupa ma swoją panią, a w grupie najmłodszej dodatkowo panią do pomocy. Oprócz podstawy programowej dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych, takich jak język angielski, język niemiecki, taniec, gimnastyka korekcyjna, rytmika. Z przedszkolem na stałe współpracują logopeda, psycholog i fizjoterapeuta.

Przedszkole 
jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.30, we wszystkie dni robocze roku oprócz Wigilii, Sylwestra
i Wielkiego Piątku. Przedszkole jest czynne w wakacje.

Więcej informacji na stronie tomy.edu.pl