Tomek

Szkoła TOMEK funkcjonuje w Tomaszowie Mazowieckim od 2007 roku. Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa TOMEK jest placówką niepubliczną, zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki. Oznacza to, że te instytucje prowadzą nadzór pedagogiczny nad jakością nauczania i wychowania w TOMKU. Szkoła spełnia również wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny wymagane przez Państwową Inspekcję Pracy, SANEPID i Straż Pożarną. W szkole pracuje wykwalifikowana i oddana dzieciom kadra, której kwalifikacje zostały zaakceptowane przez Kuratorium i potwierdzone w pracy!

Dzieci mogą przebywać w szkole pod stałą opieką od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 16.30, we wszystkie dni robocze oprócz świąt i ferii przewidzianych przez MEN. W tych godzinach realizowane są wszystkie zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe (konwersacje z języka angielskiego, język niemiecki, koło matematyczne, koło geograficzne, koło historyczne, spotkania biblijne, zajęcia sportowe, szachy, koło informatyczne, zumba i zajęcia na basenie).

W ogólnopolskim badaniu umiejętności trzecioklasistów OBUT w 2012 roku uczniowie SP TOMEK uzyskali wynik 79,7% z matematyki (średnia w Polsce 65,7 %, w woj. łódzkim 67 %) oraz 87,5% 
z języka polskiego (średnia w Polsce 70,9 %, w woj. łódzkim 72,3 %).

Więcej informacji na stronie tomy.edu.pl