Jak możesz nam pomóc?

Fundacja Proem jest organizacją niedochodową, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie darowizny w formie pieniężnej jak i w postaci dóbr materialnych, jakie zechcą Państwo ofiarować na naszą działalność statutową. Zobowiązujemy się użyć je w jak najbardziej wydajny i przemyślany sposób, by poprzez prowadzone przez nas akcje możliwie najlepiej przyczynić się do krzewienia zdrowego i etycznego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych.

Naszą stałą potrzebą są finanse na działalność dobroczynną, taką jak dofinansowanie obozów wakacyjnych dla dzieci z rodzin potrzebujących czy opłacenie pobytu dla opiekunów osób niepełnosprawnych korzystających z naszych obozów.

Numer rachunku bankowego Fundacji Proem:

47 1240 6218 1111 0000 4622 2028
Fundacja Proem
ul. Chmielna 35/3, 00-021 Warszawa
tytułem „na cele statutowe”


Kontakt: biuro@proem.pl