Pomoc wolontariuszy podczas obozów letnich i zimowych jest dla nas bezcenna. To dzięki nim możemy setkom dzieci i młodzieży zapewnić wspaniały wypoczynek w naszym Chrześcijańskim Centrum, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. 

Jeśli szukasz miejsca zaangażowania i dysponujesz wolnym czasem podczas wakacji lub ferii możesz nam pomóc jako wolontariusz pracując w charakterze wychowawcy, asystenta wychowawcy lub pomocnika technicznego. Poniżej znajdziesz opis obowiązków i warunków jakie spełniać musi każdy z nich.

Wychowawca (opiekun grupy)

Wychowawcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca zaświadczenie ukończenia kursu na wychowawcę kolonijnego oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności. Wychowawca opiekuje się dziećmi przez 24 h/dobę i prawnie za nie odpowiada. Koszty pobytu i wyżywienia pokrywa Fundacja Proem Zako.

Asystent wychowawcy 

Asystentem może być osoba, która skończyła 16 lat i przeszła szkolenie Fundacji Proem Zako – Super Heros. Jego zadaniem jest pomoc wychowawcy w opiece nad dziećmi, obserwacja i uczenie się od niego. Asystenci każdego dnia biorą udział w spotkaniu asystenckim stanowiącym część szkolenia przygotowującego ich do roli wychowawcy. Opłata za pobyt wynosi 100 zł na tydzień. Asystentów rekrutujemy wyłącznie na obozy dziecięce.

Pomocnik techniczny

Pomocnikiem może być osoba, która skończyła 16 lat i przeszła szkolenie Fundacji Proem Zako - Super Heros. Jego zadaniem jest pomoc w utrzymaniu czystości na terenie ośrodka oraz przygotowywanie sprzętu i miejsc na warsztaty, zabawy, mecze. Opłata za tygodniowy pobyt wynosi 200 zł podczas obozu dziecięcego, 350 zł podczas obozu młodzieżowego. 

 

Aby zgłosić się do pomocy, zapoznaj się z terminami tegorocznych obozów i , wybierz na których chciałbyś pracować, a następnie najlepiej do 30.04.2018 r. wypełnij ankietę wolontariusza znajdującą się pod tym linkiem: http://rejestracja.proem.pl/wolontariusze/

W razie jakichkolwiek pytań napisz maila na adres: agata@proem.pl


Zgłoszenie się jako wolontariusz nie gwarantuje przyjęcia na dany obóz. Po zakończeniu rekrutacji wyślemy Ci maila z odpowiedzią (połowa maja), czy i na które obozy zostałeś przyjęty.

 

Planując swój przyjazd pamiętaj, że od wszystkich wolontariuszy oczekujemy przyjazdu do Zakościela na 1 dzień przed rozpoczęciem obozu, tj. w sobotę do godz.13.00 i wyjazdu po zakończeniu obozu (sobota) nie wcześniej niż po obiedzie.

Wróć