Wolontariusze

Pomoc wolontariuszy podczas obozów letnich i zimowych jest dla nas bezcenna. To dzięki nim możemy setkom dzieci i młodzieży zapewnić wspaniały wypoczynek w naszym Chrześcijańskim Centrum, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. 

Jeśli szukasz miejsca zaangażowania i dysponujesz wolnym czasem podczas wakacji lub ferii możesz nam pomóc jako wolontariusz pracując w charakterze wychowawcy, asystenta wychowawcy lub pomocnika technicznego. Poniżej znajdziesz opis obowiązków i warunków jakie spełniać musi każdy z nich.

Wychowawca (opiekun grupy)

Wychowawcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca zaświadczenie ukończenia kursu na wychowawcę kolonijnego oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności. Wychowawca opiekuje się dziećmi przez 24 h/dobę i prawnie za nie odpowiada. Koszty pobytu i wyżywienia pokrywa Fundacja Proem Zako

Asystent wychowawcy 

Asystentem może być osoba, która skończyła 16 lat i przeszła szkolenie Fundacji Proem Zako – SuperHeros. Jego zadaniem jest pomoc wychowawcy w opiece nad dziećmi, obserwacja i uczenie się od niego. Asystenci każdego dnia biorą udział w spotkaniu asystenckim stanowiącym część szkolenia przygotowującego ich do roli wychowawcy. Opłata za pobyt wynosi 200 zł na tydzień. Asystentów rekrutujemy wyłącznie na obozy dziecięce i jeździeckie.

Pomocnik techniczny

Pomocnikiem technicznym może być osoba, która skończyła 16 lat i przeszła szkolenie Fundacji Proem Zako – SuperHeros. Jego zadaniem jest pomoc w utrzymaniu czystości na terenie ośrodka oraz przygotowywanie sprzętu i miejsc na warsztaty, zabawy, mecze. Opłata za tygodniowy pobyt wynosi 350 zł.

Pomocnik Zako Rancho 

Pomocnikiem Zako Rancho powinna być osoba kochająca pracę ze zwierzętami. Do obowiązków pomocnika Zako Rancho należy opieka nad zwierzętami, czynności porządkowe na terenie rancho oraz asystowanie przy lekcjach jazdy konnej. Opłata za pobyt wynosi 350 zł na tydzień.

Aby zgłosić się na wolontariat należy wypełnić ankietę online znajdującą się pod tym linkiem http://proemzako.pl/rejestracja-wolontariusze/

W razie jakichkolwiek pytań napisz maila na adres: agata.dwulat@proem.pl