Poznaj nas

Fundacja Proem jest chrześcijańską organizacją pozarządową, która powstała w Posce w 1990 roku.  Działa w oparciu o naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską. Promuje wartości wspólne wszystkim kościołom chrześcijańskim. Jest organizatorem konferencji, imprez kulturalnych i sportowych, wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z różnych środowisk społecznych i kościołów.

Prowadzi ewangelizację, edukację i działalność społeczną. Popularyzuje zdrowy styl życia, sport i aktywny wypoczynek. Stwarza młodemu pokoleniu możliwości rozwoju w sferze duchowej i intelektualnej. Propaguje i organizuje wolontariat, przyjmuje i wysyła na praktyki studenckie. Wspiera misyjne działania innych chrześcijańskich organizacji i wszelkie inicjatywy społeczne, których celem jest dobro człowieka.